Honda Ultimate Care

ต่อเวลาความอุ่นใจได้นานขึ้น
สมัครวันนี้ รับทันทีความคุ้มค่าเพื่ออนาคต
สำหรับรถยนต์ฮอนด้า**

มีความสุขกับรถที่คุณรักไปอีกนานกับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ สิทธิพิเศษที่ช่วยเพิ่ม การรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.*(ต่อจากการ รับประกันคุณภาพ รถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง)** เพียงคุณจ่ายเพิ่มวันนี้ในราคาเบาๆ โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องอะไหล่ และค่าแรงในการซ่อมบำรุงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมให้บริการดูแลรถยนต์ของคุณโดยช่างผู้ชำนาญการของฮอนด้าที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพมาตรฐาน จากใจฮอนด้า

หมายเหตุ *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด

ข้อยกเว้น และสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตการให้บริการ

 1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลยการบำรุงรักษาตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน  และ/หรือ สมุดคู่มือผู้ใช้รถหรือการงานที่ผิดไปจากสมุดคู่มือผู้ใช้รถโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
 2. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากที่บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด
 3. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินอัตรา จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งบริษัทฮอนด้าเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือใช้นอกเหนือไปจากข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้โดยบริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
 4. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียมหรือน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือของเหลวต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยบริษัทฮอนด้าฯ
 5. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะการเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติก การเกิดสนิม ซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลา
 6. ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีก ขาด การเสื่อมสภาพตามปกติ
 7. ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา เช่น ไส้กรองต่าง ๆ ทั้งหมด ผ้าเบรกหน้าและหลังผ้าคลัตช์หลอดไฟหัวเทียนฟิวส์แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทางเดินต่างๆ ท่อยาง พลาสติกยงแท่นเครื่องยางใบปัดน้ำฝน และรายการอื่น ๆ ตามที่บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด
 8. ความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือ ติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
 9. ความเสียหายของวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
 10. ค่าแรงในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็คเครื่องยนต์ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือระบบเชื้อเพลิง การปรับตั้งเบรกคลัตช์ สายพาน ถ่วงยาง ศูนย์ล้อ เป็นต้น
 11. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะหรือการขับขี่ ของรถยนต์
 12. การซ่อมหรือปรับแต่งโดยผู้ซึ่งมิใช่จากศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และ/หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมา
 13. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องของวัสดุหรือผีมืองานไม่ดีซึ่งได้ทำมาก่อนจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
 14. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าลากจูง ค่าที่พักค่าเสียเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าเสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวกหรือทำให้ธุรกิจเสียหาย
 15. ความเสียหายซึ่งเกิดจากโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ฯลฯ
 16. ความเสียหายซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน น้ำ ยางต้นไม้ มูลนก เหลือฝนกรดสารเคมี ฯลฯ
 17. ความเสียหายของกระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลังและกระจกหน้าต่างที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลลิต
 18. ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเราหรือเหตุภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การใช้กำลังทางทหารบังคับการก่อการร้าย ฯลฯ