Road Assistance

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง 

ฮอนด้าขอมอบสิทธิการเป็นสมาชิกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน นอกสถานที่ 24 ชั่วโมงให้แก่เจ้าของรถยนต์ใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถึงก่อน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ของฮอนด้าได้ที่
1-800-555-000 จากโทรศัพท์ บ้านพื้นฐานโทรฟรี, 1-401-555-000 
จากโทรศัพท์มือถือนาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศไทย, 0-2305-8444

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของฮอนด้าไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ยกเว้นค่าอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซ่อม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข)

ฟรี บริการยก/ลากรถไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไปยังศูนย์ฮอนด้าที่ใกล้ที่สุดโดยไม่จำกัดระยะทางหรือที่อื่นๆ ในระยะทาง 20 กม.แรก ส่วนเกินคิด กม.ละ 25 บาท

ฟรี บริการเติมน้ำมันจำนวน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ฟรี บริการช่างกุญแจนอกสถานที่ไม่จำกัดระยะทาง หรือ รับกุญแจสำรองในระยะทาง 20 กม. จากจุดที่เกิดเหตุ ส่วนเกินคิด กม.ละ 25 บาท จำนวน 1 ครั้งต่อปี

ฟรี บริการแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ *เป็นไปเงื่อนไขที่กำหนด